Dzięki wyjątkowej odporności chemicznej, trudno palności oraz bardzo dobrym parametrom technicznym (również w podwyższonej temperaturze) bogaty wybór kształtek GEORG FISCHER z PVC-C gwarantuje możliwość kompleksowej budowy rurociągu w takich branżach jak przemysł chemiczny, mikroelektronika, stocznie okrętowe czy instalacje wewnętrzne w budynkach.

NAJPOPULARNIEJSZE PRODUKTY:

MUFY, MUFY PRZEJŚCIOWE I ADAPTERY

System klejony PVC-C - Mufa - Georg Fischer

Mufa PVC-C

KARTA KATALOGOWA
System klejony PVC-C - Mufa przejściowa z gwintem Rp - Georg Fischer

Mufa przejściowa PVC-C z gwintem Rp

 • Końcówki mufowe do wklejenia oraz wewnętrzny gwint rurowy Rp
 • Pierścień wzmacniający ze stali nierdzewnej (A2)
 • Połączenie z gwintami tworzywowymi i metalowymi
KARTA KATALOGOWA
System klejony PVC-C - Mufa przejściowa redukcyjna z gwintem Rp - Georg Fischer

Mufa przejściowa redukcyjna PVC-C z gwintem Rp

 • Końcówki mufowe do wklejenia oraz wewnętrzny gwint rurowy Rp
 • Pierścień wzmacniający ze stali nierdzewnej (A2)
 • Połączenie z gwintami tworzywowymi i metalowymi
KARTA KATALOGOWA
System klejony PVC-C - Element przejściowy nyplowo-mufowy - Georg Fischer

Element przejściowy mufowo-nyplowy PVC-C z gwintem zewnętrznym R

 • Końcówki: nyplowa/mufowa do wklejenia mogąca służyć za mufę redukcyjną oraz zewnętrzny gwint stożkowy R
KARTA KATALOGOWA

Mufa przejściowa PVC-C z gwintem zewnętrznym R

 • Końcówki: mufowa do wklejenia wg ISO/DIN oraz zewnętrzny gwint stożkowy R
KARTA KATALOGOWA
System klejony PVC-C - Końcówka do węży PVC-C - Georg Fischer

Końcówka do węży PVC-C

 • Końcówki: nyplowa do wklejenia oraz rurowa
KARTA KATALOGOWA

ŁUKI, KOLANA

System klejony PVC-C - Łuk 90 - Georg Fischer

Łuk 90º PVC-C

KARTA KATALOGOWA
System klejony PVC-C - Kolano 90 - Georg Fischer

Kolano 90° PVC-C

KARTA KATALOGOWA
System klejony PVC-C - Kolano 45 - Georg Fischer

Kolano 45° 

KARTA KATALOGOWA
System klejony PVC-C - Kolano 90 z gwintem Rp - Georg Fischer

Kolano 90° PVC-C z gwintem Rp

 • Końcówki mufowe do wklejenia oraz wewnętrzny gwint rurowy Rp
 • Pierścień wzmacniający ze stali nierdzewnej (A2)
 • Połączenie z gwintami tworzywowymi i metalowymi
KARTA KATALOGOWA

TRÓJNIKI

System klejony PVC-C - Trójnik równoprzelotowy 90 - Georg Fischer

Trójnik 90° równoprzelotowy PVC-C

KARTA KATALOGOWA
System klejony PVC-C - Trójnik redukcyjny 90 - Georg Fischer

Trójnik 90° redukcyjny PVC-C

KARTA KATALOGOWA
System klejony PVC-C - Trójnik 45 - Georg Fischer

Trójnik 45° PVC-C

KARTA KATALOGOWA
System klejony PVC-C - Czwórnik - Georg Fischer

Czwórnik PVC-C

KARTA KATALOGOWA

POŁĄCZENIA KOŁNIERZOWE

Tuleja kołnierzowa PVC-C wersja metryczna
Powierzchnia przyłączeniowa płaska lub rowkowana

KARTA KATALOGOWA

REDUKCJE, ZAŚLEPKI

Redukcja krótka PVC-C

 • Końcówki: mufowe oraz nyplowe do wklejenia
KARTA KATALOGOWA
System klejony PVC-C - Redukcja długa - Georg Fischer

Redukcja długa PVC-C

 • Końcówki: mufowe oraz nyplowe do wklejenia
KARTA KATALOGOWA
System klejony PVC-C - Zaślepka - Georg Fischer

Zaślepka PVC-C

KARTA KATALOGOWA

DWUZŁĄCZKI, PRZYŁĄCZA ZBIORNIKOWE

System klejony PVC-C - Dwuzłączka - Georg Fischer

Dwuzłączka do systemów klejonych z PVC-C

KARTA KATALOGOWA
System klejony PVC-C - Dwuzłączka PVCC-STAL - Georg Fischer

Dwuzłączka PVC-U / Stal z gwintem Rp

KARTA KATALOGOWA