Seria R

R/11

rozwalcówki dla rur o małej średnicy i niezbyt grubej płycie sitowej
głębokość rozwalcowywania od 1/4″ (6.3mm) do 1 1/4″ (31.8mm)

ULOTKA

R/11/80

rozwalcówki dla rur o małej średnicy i grubej płycie sitowej
głębokość rozwalcowywania od 1/4″ (6.3mm) do 3 1/4″ (82.6mm)

ULOTKA

R/13

rozwalcówki dla rur o małej średnicy i grubej płycie sitowej
głębokość rozwalcowywania od 5/8″ (15.9mm) do 2″ (50.8mm)

ULOTKA

R/13/100

rozwalcówki dla rur o małej średnicy i grubej płycie sitowej
głębokość rozwalcowywania od 5/8″ (15.9mm) do 4″ (101.6mm)

ULOTKA

R/30

rozwalcówki do pracy na płytach sitowych o małych grubościach
głębokość rozwalcowywania od 3/8″ (9.5mm) do 1 1/4″ (31.8mm)

ULOTKA

R/31

rozwalcówki do pracy na płytach sitowych o średnich grubościach
głębokość rozwalcowywania od 1 1/8″ (28.6mm) do 2″ (50.8mm)

ULOTKA

R/50

rozwalcówki przeznaczone do pracy na grubych płytach sitowych
głębokość rozwalcowywania od 3/8″ (9.5mm) do 6″ (152.4mm)

ULOTKA

R/51

rozwalcówki przeznaczone do pracy na grubych płytach sitowych
głębokość rozwalcowywania od 1 1/8″ (28.6mm) do 6 3/4″ (171.5mm)

ULOTKA

R/50-260, R/50-360

rozwalcówki przeznaczone do pracy na grubych płytach sitowych i chłodnicach
głębokość rozwalcowywania
R/50-260 od 3/8″ (9.5mm) do 10 1/4″ (260.4mm)
R/50-360 od 3/8″ (9.5mm) do 14 1/4″ (362.0mm)

ULOTKA

R/51-100, R/51-280, R/51-380

rozwalcówki przeznaczone do pracy na grubych płytach sitowych i chłodnicach
głębokość rozwalcowywania:
R/51-100 od 1 1/8″ (28.6mm) do 4″ (100.0mm)
R/51-280 od 1 1/8″ (28.6mm) do 11″ (280.0mm)
R/51-360 od 1 1/8″ (28.6mm) do 15″ (380.0mm)

ULOTKA