Rozwalcówki SERIA R

Producent:

R/11

rozwalcówki dla rur o małej średnicy i niezbyt grubej płycie sitowej
głębokość rozwalcowywania od 1/4″ (6.3mm) do 1 1/4″ (31.8mm)

ULOTKA

R/11/80

rozwalcówki dla rur o małej średnicy i grubej płycie sitowej
głębokość rozwalcowywania od 1/4″ (6.3mm) do 3 1/4″ (82.6mm)

ULOTKA

R/13

rozwalcówki dla rur o małej średnicy i grubej płycie sitowej
głębokość rozwalcowywania od 5/8″ (15.9mm) do 2″ (50.8mm)

ULOTKA

R/13/100

rozwalcówki dla rur o małej średnicy i grubej płycie sitowej
głębokość rozwalcowywania od 5/8″ (15.9mm) do 4″ (101.6mm)

ULOTKA

R/30

rozwalcówki do pracy na płytach sitowych o małych grubościach
głębokość rozwalcowywania od 3/8″ (9.5mm) do 1 1/4″ (31.8mm)

ULOTKA

R/31

rozwalcówki do pracy na płytach sitowych o średnich grubościach
głębokość rozwalcowywania od 1 1/8″ (28.6mm) do 2″ (50.8mm)

ULOTKA

R/50

rozwalcówki przeznaczone do pracy na grubych płytach sitowych
głębokość rozwalcowywania od 3/8″ (9.5mm) do 6″ (152.4mm)

ULOTKA

R/51

rozwalcówki przeznaczone do pracy na grubych płytach sitowych
głębokość rozwalcowywania od 1 1/8″ (28.6mm) do 6 3/4″ (171.5mm)

ULOTKA
R/50-260, R/50-360

rozwalcówki przeznaczone do pracy na grubych płytach sitowych i chłodnicach głębokość rozwalcowywania
R/50-260 od 3/8″ (9.5mm) do 10 1/4″ (260.4mm)
R/50-360 od 3/8″ (9.5mm) do 14 1/4″ (362.0mm)
ULOTKA

R/51-100, R/51-280, R/51-380

rozwalcówki przeznaczone do pracy na grubych płytach sitowych i chłodnicach
głębokość rozwalcowywania:
R/51-100 od 1 1/8″ (28.6mm) do 4″ (100.0mm)
R/51-280 od 1 1/8″ (28.6mm) do 11″ (280.0mm)
R/51-360 od 1 1/8″ (28.6mm) do 15″ (380.0mm)

ULOTKA

R/41

rozwalcówki przeznaczone dla kotłów i wymienników ciepła o grubych płytach sitowych
głębokość rozwalcowywania od 1″ (25.4mm) do 4″ (101.6mm)

ULOTKA

R/41/125

rozwalcówki R/41 z kołnierzem w wersji skróconej
głębokość rozwalcowywania od 2″ (50.8mm) do 5″ (127.0mm)

ULOTKA

R/41/180, R/41/260, R/41/360

rozwalcówki R/41 w wersji ze skróconym kołnierzem
głębokość rozwalcowywania:
R/41-180 od 1″ (25.4mm) do 7″ (177.8mm)
R/41-260 od 3 1/8″ (79.4mm) do 10 1/4″ (260.4mm)
R/41-360 od 7″ (177.8mm) do 14 1/4″ (362.0mm)

ULOTKA

R/141, R/161

rozwalcówki do krokowego rozwalcowywania przy grubych płytach sitowych
głębokość rozwalcowywania:
R/141 od 1″ (25.4mm) do 7 7/8″ (200.0mm)
R/161 od 1 3/4″ (44.5mm) do 8 7/8″ (225.4mm)

ULOTKA