System rurowy z PVDF

System rurowy z PVDF (Polifluorek winylidenu): 
rury, kształtki, zawory kulowe, zawory membranowe, przepustnice, zawory zwrotne, zawory sterowane pneumatycznie, zawory sterowane elektrycznie, napędy do zaworów 
Zakres średnic: 16 – 315mm

Odporny na: kwasy, mieszanki kwasów, brom, czyste media

Stosowany w instalacjach: dla ekstremalnie goracych i agresywnych mediów, w instalacjach przemysłowych, dystrybucji i magazynowaniu ultra czystych cieczy i gazów

Zakres temperatur: od -40oC do +140oC

Nie zalecane dla:

  • roztworów o pH >12

KATALOG PVDF