Automatyczny system samopozycjonujący do spawania orbitalnego TIG

MATIG 501

Automat MaTIG 501 do spawania rur z płytą sitową

System MaTIG-501 pozwala na wykonywanie w pełni zautomatyzowanego spawania rura-dno sitowe metodą TIG w znacznie krótszym czasie i z wysoką precyzją, dzięki stabilności i perfekcyjnemu pozycjonowaniu gwarantowanym przez maszynę CNC, co nie jest możliwe do osiągnięcia standardową głowicą orbitalną.

System MaTIG-501 przeznaczony jest do pracy na rurach z zakresu: od d 4,0 mm do d 50,8mm mocowanych w płycie sitowej o powierzchni roboczej: X=1500mm (59″) / Y = 1800 mm (71″)

Wkrocz w Przemysł 4.0 z MaTIG-501

Maszyna CNC / PLC produkowana przez Maus Italia doskonale spełnia wymagania stawiane przed nowoczesnymi urządzeniami określanymi mianem „Internet Rzeczy”. Wyposażona jest w system pozyskiwania danych i statystyk niezbędnych do obsługi procesów wewnętrznych w zakładzie ułatwiających podejmowanie strategicznych decyzji dotyczących rozwoju firmy.
Prosimy o kontakt z nami. Będziemy do waszej dyspozycji i udzielimy wszelkich dodatkowych informacji na temat naszych produktów.
Odkryj nowe oprogramowanie, które przeniesie Twoją firmę w Przemysł 4.0

Autorski system centrowania FOCS2

Autorski system centrowania FOCS2 dołączony do CNC, pozbawiony tradycyjnych akcesoriów mechanicznego kontaktu, sprawdzony już w naszych stanowiskach obróbczych MA-2501, gwarantuje najwyższą precyzję geometrii połączeń spawanych.
Jest to samouczące się elektropneumatyczne urządzenie do automatycznego centrowania rur, sterowanie przez autorskie oprogramowanie stworzone przez Maus Italia:

 • Szybka lokalizacja punktu zerowego przedmiotu obrabianego
 • Obliczanie i przechowywanie pozycji siatki otworów na ścianach sitowych

Nowa głowica spawalnicza TIG: jedyna w swoim rodzaju

Ta nowa i autorska głowica spawalnicza została w całości zaprojektowana i wyprodukowana przez MAUS Italia.

 • Niespotykana nigdzie indziej możliwość regulacji geometrii spawania przy pomocy jednego przycisku, pozwalająca na bardziej intuicyjne, stabilne i niezawodne ustawianie parametrów.
 • Możliwość przystosowania do spawania wystających i cienkich rur przy użyciu innowacyjnego systemu kompensacji wiązki spawalniczej

Nowy rewolucyjny system tworzenia wewnętrznej osłony gazowej

Nowy zintegrowany, obracający się system tworzenia osłony gazowej daje możliwość ochrony spoiny podczas procesu dzięki użyciu dodatkowego przewodu gazowego.

Ustawienie pozycji elektrody pod stałym kątem

Proponowany system zachowuje geometrię spawania, gwarantując idealną powtarzalność każdego spawu.. Każda geometria ma własny skonfigurowany kąt, stabilny i wytrzymały, podlegający łatwej zmianie.

Jedyna w swoim rodzaju głowica zaciskowa

Nowy system mocowania elektrody pozwala na szybką jej wymianę, bez użycia dodatkowych narzędzi oraz bez zmiany geometrii podajnika drutu, czyniąc tą operacje szybką i precyzyjną.

Zautomatyzowane zarządzanie drutem do spawania

 • Kontrola efektywnego podawania drutu
 • Kontrola końca szpuli
 • Rewolucyjny system podawania drutu spawalniczego, wyśrodkowany względem osi orbitalnych, pozwalający na ciągłe i regularne podawanie, zwiększając precyzję i rozłożenie jeziorka drutu podczas spawania

INTERPOL3
Automatyczne programowanie
„przesunięcia promieniowego” zmiany ściegu spawalniczego

Automatyzacja przesunięcia promieniowego przy spawaniu z wieloma przejściami: możliwość zaprogramowania numerycznego zmiany promienia drugiego przejścia bez wprowadzania regulacji przez operatora (istotnie poprawia to czas wykonania spawania).
Obrót głowicy spawalniczej jest sterowany numerycznie i jest interoperacyjny z pozostałymi osiami.

Autorski system centrowania FOCS2

Autorski system centrowania FOCS2 dołączony do CNC, pozbawiony tradycyjnych akcesoriów mechanicznego kontaktu, sprawdzony już w naszych stanowiskach obróbczych MA-2501, gwarantuje najwyższą precyzję geometrii połączeń spawanych.
Jest to samouczące się elektropneumatyczne urządzenie do automatycznego centrowania rur, sterowanie przez autorskie oprogramowanie stworzone przez Maus Italia:

 • Szybka lokalizacja punktu zerowego przedmiotu obrabianego
 • Obliczanie i przechowywanie pozycji siatki otworów na ścianach sitowych

Technologia systemowa AVC

System AVC (Kontrola napięcia łuku, ang. Arc Voltage Control), oparty na zasadzie prawa Ohma, automatycznie zarządza wysokością łuku podczas spawania.
Technologia AVC obejmuje ciągłe monitorowanie napięcia łuku elektrycznego podczas spawania, pozwalając na regulowanie odległości elektrody od jeziorka ciekłego metalu:
Gwarantuje to stałą penetrację na długości całego wykonywanego spawu. System AVC jest standardową funkcją MaTig-501, służącą do zarządzania następującymi czynnościami:

 • Dotknięcie: wyszukiwanie przedmiotu obrabianego i ustawienie elektrody w wymaganej odległości
 • Wycofanie: określone wstępnie wycofanie elektrody i dyszy drutu w przypadku wielokrotnych przejść
 • Kontrola ostrzenia: mierzenie napięcia łuku podczas formowania się jeziorka ciekłego metalu pozwala na sprawdzenie czy ostrzenie elektrody zostało wykonane poprawnie
 • Napięcie łuku: możliwa aktywacja alarmu w przypadku spadku napięcia poniżej zadanej wartości.
 • W połączeniu z Interpol e pozwala na modulację odległości i pozycji elektrody względem płyty sitowej w 3 wymiarach (3D).

„Szczegóły”, które stanowią kluczową różnicę

Osprzęt CNC

Elektronicznym zarządzaniem w nowym MaTig-501 zajmuje się najnowsza generacja osprzętu CNC od SIEMENS.

Najwyższej klasy podzespoły

Podzespoły wykorzystywane do budowy MaTig-501 są dostarczane przez światowych liderów branży, takich jak Bosch, Siemens i Festo

Gwarantowana wysoka prędkość

Nowy MaTig-501 gwarantuje wyższą prędkość obrotową palnika, przekraczającą 10 obr./min., co skutkuje znaczącym obniżeniem czasów spawania.

Trzeci przewód gazowy

Autorski palnik spawalniczy w MaTig-501 pozwala na użycie trzeciego przewodu gazowego i niezależne zarządzanie każdej z linii.

Układ chłodzenia ulepszony do pracy 24/7

MaTig-501 jest wyposażony w nowoczesny system chłodzenia wodą wbudowany wewnątrz palnika, który pozwala na znaczną poprawę wydajności spawania

Prosty i intuicyjny kolorowy interfejs graficzny oparty na systemie operacyjnym Windows

Programowanie wszystkich parametrów spawania i pozycjonowania odbywa się w systemie operacyjnym Windows z użyciem najnowocześniejszych funkcji graficznych i opcji wielozadaniowych.
Maus Italia zapewnia swoim odbiorcom wysoce zaawansowane rozwiązania i funkcje technologii spawania rur i płyt sitowych, które powstały wskutek nieustającej współpracy z największymi producentami wymienników ciepła.

Szczególne cechy i funkcje warte uwagi:

 • Wyeliminowanie urządzeń mechanicznych do pozycjonowania i centrowania głowicy orbitalnej względem spawanej rury
 • Automatyczna kompensacja błędów pozycjonowania dzięki sondzie laserowej FOCS2, wyposażonej w funkcję samouczenia się.
 • Kontrola AVC odległości pomiędzy elektrodą a jeziorkiem spawalniczym sterowana cyfrowo przez CNC z modulacją ciągłą
 • Zintegrowany podajnik drutu do spawania orbitalnego z kontrolą obecności i posuwu drutu spawalniczego
 • Wysokiej precyzji prowadnice i śruby sprężynowe z łożyskami kulkowymi
 • Serwomotory AC osi ze sterowaniem cyfrowym
 • Cztery regulowane stopki pozwalają na ustawienie, wyrównanie i stabilizację MaTig-501 przed wymiennikiem
 • Niewielka waga i zastosowanie czterech wytrzymałych kółek samonastawnych pozwala na wyeliminowanie konieczności przenoszenia wymienników
 • Cztery wygodne uchwyty pozwalają na dogodne podnoszenie i przemieszczanie jednostki w obrębie zakładu produkcyjnego