AUTOMATYZACJA PROCESU SPAWANIA Z PŁYTĄ SITOWĄ
MaTig 501

MATIG-501- zautomatyzowane urządzenie do spawania rur z płytą sitową metodą TIG i automatycznym pozycjonowaniem głowicy względem rury.

ULOTKA EN