System rurowy ABS

System rurowy ABS (Akrylonitryl-Butadien-Styren):
rury, kształtki, zawory kulowe, zawory membranowe, przepustnice, zawory zwrotne, zawory sterowane pneumatycznie, zawory sterowane elektrycznie, napędy do zaworów

Zakres średnic: 16 – 315mm

Odporny na: ługi słabe, kwasy i sole

Stosowany w instalacjach: chłodniczych (przechładzane ciecze), wody pitnej, instalacjach uzdatniania i przygotowywania wody, w przemyśle górniczym i spożywczym

Zakres temperatur: od -40o do +60oC

Nie zalecane dla:

  • aromatycznych rozpuszczalników
  • estrów, ketonów i alkoholi
  • środków wybielających
  • zastosowań w wysokich temperaturach (>60oC)

KATALOG ABS