System rurowy PVC-C

System rurowy PVC-C (Polichlorek winylu chlorowany):
rury, kształtki, zawory, zawory kulowe, zawory membranowe, przepustnice, zawory zwrotne, zawory sterowane pneumatycznie, zawory sterowane elektrycznie, napędy do zaworów

Zakres średnic: 16 – 225mm

Odporny na: stężone kwasy, ługi w wysokich temperaturach

Stosowany w instalacjach: gorących i agresywnych mediów, w środowiskach agresywnych, gorącej wody oraz przemyśle chemicznym

Zakres temperatur: od 0oC do +80oC

Nie zalecane dla:

  • aromatycznych rozpuszczalników
  • estrów, ketonów i alkoholi
  • zastosowań w niskich temperaturach (<0oC)

KATALOG PVC-C