KATTEX wielofunkcyjne narzędzie do cięcia lub centrowania rur

KATTEX 6 / KATTEX 12
podpis
podpis

Hydrauliczne narzędzie Kattex w zależności od zastosowanego oprzyrządowania może służy do wykonywania następujących prac:

KATTEX  – do natychmiastowego nacinania rur od wewnątrz w płycie sitowej

KATTEX LTP – do błyskawicznego skracania rur wystających poza płytę sitową na równą odległość 

KATTEX FIX  – do natychmiastowego mocowania rur w płycie sitowej

Praca z użyciem narzędzia Kattex przy renowacji wymiennika i częściowej wymianie rur zapewnia czyste wykonanie cięcia w bardzo krótkim czasie. Rozwiązanie to polega na wcięciu się w wewnętrzną ściankę rury przed zastosowaniem wyciągarki króćców (urządzenie Grippul).

KATTEX

KATTEX LTP

KATTEX FIX