Automatyzacja procesów rozwalcowywania

MA500

Stacjonarne jednoosiowe centrum obróbcze CNC do produkcji seryjnej rozwalcowywania i planowania rur w płycie sitowej wymiennika ciepła.
Producent:
Jednoosiowe wykonywanie rozwalcowywania i planowania rur w ścianach sitowych: całkowicie zautomatyzowane procesy przy wyjątkowo niskich kosztach i znacznym skróceniu czasu produkcji
Najbardziej zaawansowany technologicznie produkt na rynku: jest preferowanym wyborem dla nabywców poszukujących jakości i wydajności
Najbardziej innowacyjny i wydajny produkt firmy Maus Italia do automatyzacji seryjnych cykli montażowych dla produkcji małych wymienników ciepła

Wejście z MA-500 do ery Przemysłu 4.0

Maszyna CNC / PLC produkowana przez Maus Italia doskonale spełnia wymagania stawiane przed nowoczesnymi urządzeniami określanymi mianem „Internet Rzeczy”. Wyposażona jest w system pozyskiwania danych i statystyk niezbędnych do obsługi procesów wewnętrznych w zakładzie ułatwiających podejmowanie strategicznych decyzji dotyczących rozwoju firmy.

Prosimy o kontakt z nami. Będziemy do waszej dyspozycji i udzielimy wszelkich dodatkowych informacji na temat naszych produktów.

Odkryjcie nowe oprogramowanie, które może przenieść  waszą firmę do ery Przemysłu 4.0

Automatyczne oprzyrządowanie CNC

Automatyczne rozwalcowywanie

Zautomatyzowany cykl rozwalcowywania osiąga poziomy produktywności i jakości, które są nieporównywalne z osiągnięciami tradycyjnych systemów.

Pełna kontrola zarówno nad momentem obrotowym, jak i parametrami rury pozwala podkreślić i skonfigurować fazy procesu podczas rozwalcowywania, optymalizując w ten sposób czas pracy. Drugą zaletą tej rewolucyjnej technologii jest znaczne zmniejszenie zużycia narzędzi.

Kompletne i szczegółowe raporty oraz pozyskiwanie danych w czasie rzeczywistym.

 

Automatyczne planowanie czoła rur

Całkowicie zautomatyzowany system może być używany do usuwania nadmiaru materiału oraz przygotowania do spawania.

Automatyczny system obróbki czołowej obejmuje kompensację odkształcenia płyty sitowej, optymalizując proces zarówno z jakościowego, jak i produktywnego punktu widzenia

 

 

Układy robocze

Automatyzacja procesów w montażu wymienników ciepła pozwala na różne konfiguracje zależne od warsztatu, znacznie zwiększając wydajność.

Automatyczny proces pozycjonowania

Układ ustalania położenia, w którym wymiennik ciepła o średnich wymiarach jest przesuwany przed maszyną, co pozwala na ustawienie bazy w kilka minut dzięki hydraulicznej podstawie i urządzeniu centrującemu FOCS.

Automatyczna praca z podajnikiem wkładu rurowego

Konfiguracja robocza podajnika wkładu rurowego do optymalizacji produkcji seryjnej małych wymienników ciepła.

 

Obróbka wahadłowa z wózkami

Konfiguracja obróbki wahadłowej z wózkami do małych wymienników ciepła, gdzie ciągła zmiana pozycji przed maszyną eliminuje czasy przestoju podczas załadunku / rozładunku, znacznie zwiększając produkcję

Rewolucyjna praca w 3 osiach

Niezwykła wyjątkowość modelu MA-500 polega na jego jednoczesnej pracy w 3 osiach: poziomej, pionowej i poprzecznej.

 • Osi X: MA-500 przesuwa się w poprzek wzdłuż kolumny nośnej wózka do poziomego pozycjonowania przed wymiennikiem ciepła.
 • Osi Y: MA-500 jest wyposażona w suport realizujący przesuw pionowy, na którym zamocowany jest suport przesuwu osi Z. Oś Y realizuje pionowy przesuw głowicy maszyny.
 • Osi Z: Suport realizuje przesuw poprzeczny – podejście do płyty sitowej.
Automat MA500 trzyosiowy

Oprogramowanie MAUSCAM Interface do projektowania CAD programów CNC

Korzystając z oprogramowania MAUSCAM, można pobrać współrzędne X-Y środka otworów płyty sitowej na MA-500 i wybrać optymalny kurs obróbki zgodnie z wymaganiami.

Automat MA500 do rozwalcowywania rur i rowkowania otworów

Główna konstrukcja MA-500

 • Kolumna jest wyjątkowo wytrzymałą, spawaną konstrukcją wykonaną ze stali normalizowanej umieszczoną na suporcie przesuwu osi X.
 • Głowicę narzędziową można wyposażyć w półautomatyczne narzędzia do walcowania i planowania.
 • Temperatura wnętrza szafki elektrycznej obrabiarki sterowana jest automatycznie.
 • Pulpit sterujący jest ustawiony tak, aby zapewnić operatorowi maksymalną widoczność strefy roboczej. Wyświetlacz CNC gwarantuje maksymalną prostotę obsługi.
 • Zdalne sterowanie pozwala operatorowi na ręczne kontrolowanie głównymi ruchami maszyny. Operator znajduje się blisko pola roboczego przy zachowaniu wszystkich środków bezpieczeństwa.
 • Uzupełnieniem systemu bezpieczeństwa jest zestaw stałych i mobilnych fotoelektrycznych barier ochronnych. Drzwi przesuwne z elektromechaniczną blokadą uzupełniają zabezpieczenie obszaru pracy obrotowego trzpienia.
 • Automatyczny wewnętrzny system smarowania narzędzi, wyposażony w odpowiednio zaprogramowany czujnik poziomu minimalnego, automatycznie zarządza smarowaniem narzędzia rozwalcowującego.

Unikalny system centrujący FOCS2

Unikatowy system centrujący FOCS2 to samouczący się elektro-pneumatyczny przyrząd do automatycznego centrowania i korekcji rur. To urządzenie jest sterowane przez oprogramowanie zaprojektowane przez Maus Italia.

Szybkie wykrywanie ustawienia zerowego, obliczania i przechowywania położenia siatki otworów w płycie sitowej.

Zastosowane technologie

Ustawienie pozycji zerowej

Kolimacja przez program CNC matrycy osi otworów płyty sitowej do pozycji zerowej maszyny. Półautomatyczna procedura w połączeniu z samouczącym się laserowym szczelinomierzem centrującym FOCS2 pozwala obliczyć i zapamiętać rzeczywistą pozycję i obrót płyty sitowej w stosunku do maszyny.

Swobodne rury

Rozwalcowanie rury, która jest po prostu włożona do otworu w płycie sitowej, ale nie jest zablokowana, a zatem może swobodnie poruszać się wzdłużnie, było jednym z pierwszych problemów, które zostały pomyślnie rozwiązane przez Maus Italia w urządzeniu serii MA.

MA-500 może blokować i rozwalcowywać swobodną rurkę, z wymaganym wystawaniem poza płytę, całkowicie autonomicznie i automatycznie. Ta technologia może być stosowana w przygotowaniu spawania orbitalnego.

Równoległe rolki

Technologia RP pozwala, aby wydłużenie i związane z nim naprężenia szczątkowe w rurze po rozwalcowaniu zostały zredukowane do minimum, w celu uzyskania jednorodnego styku rurki z płytą sitową na całej długości rozwalcowania. Obejmuje to użycie trzpieni z osią gniazda obudowy rolek równoległą do osi kosza: powoduje to uzyskanie bardziej cylindrycznej rurki, zmniejszenie wydłużenia rury, niezależność prędkości przesuwu trzpienia od prędkości obrotowej rozwalcarki i zmniejszenie zużycia narzędzi.

Automatyczna kompensacja głębokości rozwalcowania

Automatyczny system zerowania dla osi Z – pozycją odniesienia jest zewnętrzna krawędź płyty sitowej dla każdej pojedynczej rury, niezależnie od odkształcenia samej płyty sitowej.

Sterowanie cyfrowe posuwem trzpienia

Cyfrowe sterowanie pozwala sprawdzić w czasie rzeczywistym rzeczywistą wielkość rozszerzenia rury. Ta technologia pozwala rejestrować wartość każdego przeprowadzonego rozwalcowania.

Ciągła zmiana prędkości

Prędkość obrotowa trzpienia rozwalcówki zmienia się w sposób ciągły w zależności od momentu obrotowego w danej chwili: powoduje to optymalizację cyklu rozwalcowania, zmniejszenie zużycia narzędzi i większą szybkość wykonania.

Raportowanie automatycznego rozwalcowania

Ciągłe i rosnące zapotrzebowanie na dokumentację odpowiednią do certyfikacji ogólnej jakości przedsiębiorstwa jest zaspokajane przez pełne i szczegółowe przechowywanie danych. Automatyczna operacja rozwalcowywania MA-500 z kontrolą momentu obrotowego pozwala wyróżnić i skonfigurować wszystkie fazy procesu, które są rejestrowane i monitorowane w cyfrowym pliku raportu, gwarantując pełną identyfikowalność każdej operacji bez możliwości wystąpienia błędów.

Automatyzacja procesów rozwalcowywania

MA2501

Urządzenie MA-2501 jest  innowacyjnym i wydajnym rozwiązaniem zautomatyzowania cykli pracy podczas budowy wymiennika ciepła.   MA 2501 zostało zaprojektowane przez MausItalia   z kilkoma opcjami dzięki czemu może zaspokoić różne potrzeby. Wersja w pełnej konfiguracji pozwala na:

 • Rozwalcowanie dwóch rur jednocześnie
 • Wyjście z rury z pomiarem geometrii wystawania rury wobec sita
 • Planowanie dwóch rur jednocześnie.
 • Jednoczesne rowkowanie dwóch otworów w płycie sitowej
 • Spawanie orbitalne rur w płycie sitowej

Automatyzacja procesów rozwalcowywania

MA3501

Urządzenie MA-3501 przeznaczone jest do automatyzacji produkcji seryjnej wymienników ciepła o następujących parametrach:

 • Max średnica płyty sitowej do 3500 mm
 • Max grubość płyty sitowej do  700 mm
 • Zakres średnic rur : d9,5 – d51mm