System rurowy z PVC-U

System rurowy z PVC-U (Polichlorek winylu):
rury, kształtki, zawory, zawory kulowe, zawory membranowe, przepustnice, rotametry, zawory zwrotne, zawory sterowane pneumatycznie, zawory sterowane elektrycznie, napędy do zaworów

Zakres średnic: 6 – 400mm

Odporny na: kwasy i ługi

Stosowany w instalacjach: wody pitnej, wody destylowanej, wody przemysłowej, ścieków, solanki, wody morskiej, przemysłu spożywczego, produkcji napojów

Uniwersalne tworzywo z najszerszym asortymentem złączek i armatury.

Zakres temperatur: od 0o do +60oC

Nie zalecane dla:
– aromatycznych rozpuszczalników
– estrów i ketonów
– zastosowań w niskich temperaturach (<0oC)
– zastosowań w wysokich temperaturach (>60oC)

KATALOG PVC-U