WYCIĄGANIE RUR I KRÓĆCÓW

GRIPPUL

Szybkozaciskowe wyciągarki do końców rur.

ONLYPUL

Półautomatyczna hydrauliczna wyciągarka rur przeznaczona do małej skali prac konserwacyjnych.

RUNPUL

Automatyczna hydrauliczna wyciągarka rur odpowiednia do dużej skali prac remontowych.