Seria F

F/500

rozwalcówki z automatycznym włączeniem momentu obrotowego do rozwalcowywania z kielichowaniem rur o bardzo grubych ściankach w płytach pieców krakingowych

ULOTKA

F/501

wersja z nieregulowanym pierścieniem

ULOTKA

F/502

wersja bez rolek kielichujących

ULOTKA